abs cube

Varför det är viktigt att underhålla din ABS-cube

ABS-kuben är placerad i en av de viktigaste säkerhetsanordningarna i din bil, det låsningsfria bromssystemet. Varje gång du sätter dig i bilen och ABS-kuben inte fungerar som den ska, är du i fara. Därför är det viktigt att vi underhåller den på rätt sätt, och i händelse av ett fel är det viktigt att reparera ABS-kuben.

Vad är låsningsfria bromsar och ABS-kuber till för?

Som nämnts ovan är det låsningsfria bromssystemet en av de viktigaste säkerhetsanordningarna i en bil. Men vad exakt gör ett låsningsfritt bromssystem? Låt oss ta ett exempel där du kör ditt fordon i högre hastighet och av någon anledning behöver bromsa hårdare. Om ABS-kuben och de låsningsfria bromsarna fungerar korrekt stannar bilen på ett intressant sätt. Istället för att hjulen låser sig helt över natten släpper de låsningsfria bromsarna försiktigt. Det gör den för att förhindra att bilens hjul glider och att bilen vänder sig. Tack vare den mjuka frigörelsen glider inte hjulen och bilen förblir kontrollerbar.

Vad kan orsaka fel på en ABS-kub?

Det är vanligt att fel uppstår, till exempel med Suzuki ABS-tuber. Fel orsakas oftast av en sak i synnerhet, nämligen av smuts. Om ABS-kuben är i gott skick kommer bromsvätskan att flöda genom den under körning. Vid inbromsning aktiveras en magnetventil som avleder bromsvätskan till en reservoar. Detta minskar trycket i bromskretsen. Om det finns för mycket ansamling i ABS-kuben kan bromsvätskan inte flöda ordentligt, vilket i praktiken innebär ett fel. Därför är det så viktigt att få ABS-kuben kontrollerad. Även om det finns knep är det mycket svårt att själv avgöra i vilket skick din ABS-kub är, och det är helt klart bättre att inte ta reda på det på plats. Kör säkert och försiktigt och undvik olyckor som kan undvikas.